หน้าแรก
 
จิตอันบริสุทธิ์ พิมพ์
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐

จิตที่เกื้อกูลที่อบรมบริบูรณ์ดีแล้ว เป็นจิตหาประมาณมิได้

กรรมใดที่ทำแล้วพอประมาณ กรรมนั้นจักไม่เหลือในจิตนั้น

 

ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org