หน้าแรก
 
การฝึกฝนตนเอง พิมพ์
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอาฝ่ามือเด็ดบัวในฤดูแล้ง

จงเพิ่มพูนทางสงบ(ให้ถึง)พระนิพพานที่พระสุคตแสดงแล้ว

 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๓

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org