หน้าแรก
 
สิ่งที่ไม่ควรกระทำ พิมพ์
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ไม่ควรเสพธรรมที่เลว ไม่ควรอยู่กับความประมาท

ไม่ควรเสพมิจฉาทิฐิ ไม่ควรเป็นคนรกโลก

 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๗

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org