หน้าแรก
 
คนดีเป็นศรีเมือง พิมพ์
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ราชาธิราชน้อม ในสัตย์

อำมาตย์เป็นบรรทัด ถ่องแท้

ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์ ทุกเมื่อ

เมืองดั่งนี้เลิศแล้ ไพร่ฟ้าเปรมปรีดิ์

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org