หน้าแรก
 
กำหนดนับไม่ได้ พิมพ์
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

เปลวไฟที่ถูกกำลังลมพัดดับวูบไป ย่อมกำหนดนับไม่ได้ฉันใด
ผู้รู้พ้นไปแล้วจากนามกาย ดับวูบไป ย่อมกำหนดนับไม่ได้ฉันนั้น

 

ขุ. จู. ๓๐/๑๓๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org