หน้าแรก
 
หลงผิด พิมพ์
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ตัดจันทน์ฟันม่วงไม้ จัมบก

แปลงปลูกหนามรายรก รอบเรื้อ

ฆ่าหงส์มยุระนก กระเหว่า เสียนา

เลี้ยงหมูกากินเนื้อ ว่ารู้ลีลา

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org