หน้าแรก
 
วัดภาวนานิวเจอร์ซี่ จัดงาน พิมพ์
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐

sp500813.jpg

      วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมงานบุญ โดยวัดภาวนานิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจใสๆ ต่อด้วยพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน โดยประธานบุญพิธีตักบาตร คือกัลยาณมิตรสำราญ - กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุขและครอบครัว

ต่อจากนั้นในภาคบ่าย เป็นการหล่อเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่า พิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน มีกัลยาณมิตรพจนีย์ อมรโกศลพันธ์ ,กัลยาณมิตรถนอมศรี นาแหลม-กัลยาณมิตร อุทัย รวิวงษ์ ,และกัลยาณมิตรวีระ วงศ์เสาวศุภ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากมลรัฐนิวเจอร์ซี่ ,คอนเนกติกัต,แมสสาชูเสส,และนิวยอร์กเข้าร่วมพิธีบุญกว่า 60 คน เต็มไปด้วยความเบิกบาน ปิติในบุญ

และด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา กิจกรรมงานบุญที่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพนับถือมั่นในพระรัตนตรัย การบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิต พระพุทธศาสนานับเป็นหลักใจอันสำคัญยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนในต่างแดน ที่ต้องการที่พึ่งที่ระลึกด้วยการเรียนรู้หลักธรรมคำสอน และข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเหมาะสม.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org