หน้าแรก
 
ใจเป็นหัวหน้า พิมพ์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

กามคุณ ๕ ในโลก มีใจเป็นที่ ๖ อันท่านนี้แจ้งไว้แล้ว

บุคคลคลายความพอใจในกามคุณนี้แล้ว

ย่อมพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้

สํ. ส. ๑๕/๒๓

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org