หน้าแรก
 
บุคคลควรติเตียน พิมพ์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า จากเจียร

ซีบ่เล่าเรียนเขียน อ่านไซริ

ชาวนาละความเพียร ไถถาก

สามสิ่งนี้โหดให้ โทษแท้คนฉิน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org