หน้าแรก
 
มีสติ พิมพ์
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ภิกษุไม่ควรติดในกามทั้งหลาย ควรมีใจไม่ขุ่นมัว

ควรเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวง ควรมีสติอยู่ทุกอิริยาบถ

 

ขุ. จู. ๓๐/๒๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org