หน้าแรก
 
ปัญญาเหนือโลก พิมพ์
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า เรือนตน

นายช่างเป็นใหญ่คน ลูกบ้าน

ท้าวพระยาใหญ่กว่าชน ในเขต แดนนา

นักปราชญ์ใหญ่แปดด้าน ทั่วด้าวทิศา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org