หน้าแรก
 
ความเพียรชอบ พิมพ์
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐

หาสินห้าขวบเข้า พยายาม

แสวงคู่ผู้เมียสาม ขวบเข้า

แสวงรู้ค่อยเรียนตาม ต่อเจ็ด ขวบนา

แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว ต่อสิ้นสุดกรรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org