หน้าแรก
 
ปรารภความเพียร พิมพ์
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ปรารภความเพียร

 

ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย

และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย

แล้วปรารถนาความเพียรเถิด

นี้เป็นพุทธานุศาลสนี

 

ขุ.จริยา. ๓๓/๕๙๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org