หน้าแรก
 
ผลของการขาดปัญญา พิมพ์
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

คนเขลามียศศักดิ์ ก็เป็นทาสของคนมีปัญญา

เมื่อเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้น คนฉลาดจัดการข้อใดได้แนบเนียน

คนเขลาถึงความงมงายในข้อนั้น

 

ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๒๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org