หน้าแรก
 
นิมิต (๒) พิมพ์
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

นิมิต หมายถึงสิ่งบอกเหตุ ลางสังหรณ์สัญญาณบอกเหตุก็ได้ เช่นพระนางมัทรีทรงเห็นนิมิตก่อนที่จะพลัดพรากจากพระชาลีกัณหาผู้เป็นพระโอรสธิดา พระโพธิสัตว์ทรงเห็นนิมิตคือ เทวทูตก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชา เรียกว่า บุพนิมิต ก็ได้

นิมิต หมายถึงอวัยวะสืบพันธุ์ เครื่องหมายพิเศษที่อวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นตำหนิเป็นต้นก็ได้ เช่นที่ใช้ว่า

“สอดนิมิตของชายเข้าไปในนิมิตของหญิงได้ชื่อว่าเสพ”

“นางเห็นนิมิตที่มือและเท้าของพระสุทินน์ เข้าก็จำได้แม่นว่าเป็นพระลูกชายของนาย”

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org