หน้าแรก
 
ถ่อมตน พิมพ์
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

ความรู้เรียนเมื่อน้อย หนังสือ

ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ โล่ดั้ง

รู้แล้วเลิศอย่าถือ ตนถ่อม เถิดพ่อ

บุญจักให้ใครรั้ง เริ่มรู้เป็นเอง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org