หน้าแรก
 
เนื้อนาบุญ พิมพ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐

พระอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในที่ใด

คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม

ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org