หน้าแรก
 
บุญเป็นที่พึ่ง พิมพ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐

ปางน้อยลำเหนียกรู้ เรียนคุณ

ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน ทรัพย์ไว้

เมื่อกลางแก่แสวงบุญ ธรรมชอบ

ยามหง่อมทำใดได้ แต่ล้วนอนิจจัง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org