หน้าแรก
 
ปฏิการะ พิมพ์
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

ปฏิการะ แปลว่า การทำตอบ การสนองตอบ การตอบแทน ใช้คู่กับคำว่า อุปการะ คือ การเข้าไปอุดหนุน การช่วยเหลือ

ปฏิการะ ใช้หมายถึงการตอบแทนอุปการคุณ การตอบแทนบุญคุณของผู้ที่เคยมีอุปการคุณแก่ตนมาก่อน โดยช่วยเหลือ ให้สิ่งของหรือโดยเลี้ยงดู ปรนนิบัติรับใช้ผู้มีอุปการคุณนั้นเป็นต้น บางครั้งใช้ควบกันไปทั้งคำแปลเป็น ปฏิการะตอบแทน เช่น

“การที่ท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันในวันนี้เท่ากับได้มาปฏิการะตอบแทนสถานที่ที่เคยศึกษามาในอดีต”

ปฏิการะ แปลอีกอย่างหนึ่งว่า การทำให้กลับคืนสภาพ คือการซ่อมแซม การบูรณะ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org