หน้าแรก
 
ผู้ไปสู่อบาย พิมพ์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

คนปรารถนาลามก ไม่ละอาย ไม่เอื้อเฟื้อ เพราะเหตุใด

เขาย่อมสร้างบาปเพราะเหตุนั้น

เขาไปสู่อบาย เพราะเหตุนั้น

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๓

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org