หน้าแรก
 
ร่วมลงนามไว้อาลัย พิมพ์
๑๓ มกราคม ๒๕๕๑

sp510114.jpg

       คณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย นำโดย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ และ นายสมโภชณ์ แสงเพ็ง พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมลงนามไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายสักการะได้ จนกระทั่งถึงวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2551 และเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่ในวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางมาควรแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ คือให้ใช้สีดำ สีขาว และสีเทา สำหรับผู้หญิงให้สวมกระโปรง และรองเท้าใช้หุ้มส้นทั้งชายและหญิง เพื่อความถูกต้องและเหมาะสม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org