หน้าแรก
 
ไม่สมค่า พิมพ์
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

แว่นตามมาใส่ผู้ อันธการ

คนหนวกฟังสำนวน ขับร้อง

คนใบ้ใฝ่แสดงสาร โคลงกาพย์

เฉกเครื่องประดับซ้อง ใส่ให้วานร

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org