หน้าแรก
 
ไร้ค่า พิมพ์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ธิรางค์รู้ธรรมะแม้ มากหลาย

บ่กล่าวให้หญิงชาย ทั่วรู้

ดุจหญิงสกลกาย งามเลิศ

อยู่ร่วมเรือนผัวผู้ โหดแท้ขันที

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org