หน้าแรก
 
หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอนจบ พิมพ์
๑๔ กันยายน ๒๕๕๑

untitled1_2.jpguntitled2_1.jpg

 

อาพาธและมรณภาพ
             ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะมรณภาพประมาณ ๕ ปี ท่านได้เรียกประชุมศิษย์ทั้งใน และนอกวัดเป็นกรณีพิเศษที่ศาลาการเปรียญ เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าท่านจะถึงกาลมรณภาพในอีก ๕ ปีข้างหน้า กิจการใดที่ท่านได้ดำเนินไว้แล้ว ขอให้ช่วยกันทำกิจการนั้น ๆ อย่าทอดทิ้ง ท่านได้ชี้แจงโครงการพัฒนาวัดปากน้ำให้คณะศิษย์ช่วยกันดำเนินต่อไปให้สำเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ท่านเห็นเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ท่านบอกว่า ต่อไปวัดปากน้ำจะเจริญรุ่งเรืองใหญ่โต มีลูกศิษย์หลายคนได้อาราธนาขอไม่ให้ท่านมรณภาพ ท่านตอบว่าไม่ได้ อีก ๕ ปี ท่านจะไม่อยู่แน่ ๆ แล้ว
            นับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำ   ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  เป็นต้นมา ท่านต้องรับภาระหนักโดยตลอด ทั้งด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม การสอนและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย การจัดตั้งโรงครัว การบูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือผู้คนที่มาขอพึ่งบารมีของท่าน เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก ท่านได้ทุ่มเทชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา จนมีเวลาพักผ่อนน้อยมาก ทำให้สุขภาพทางกายทรุดโทรม  แต่ทางด้านจิตใจยังคงแข็งแกร่งเช่นเดิม ท่านไม่ยอมทอดทิ้งธุระที่เคยปฏิบัติเป็นกิจวัตร ยังคงออกเทศน์สอนนั่งภาวนาแจกพระของขวัญตามปกติ ท่านไม่ชอบทำตนให้เป็นภาระของผู้อื่น แม้เวลาอาพาธก็ไม่ยอมให้ใครพยุงลุกนั่ง เรื่องภัตตาหารก็ไม่จู้จี้ ไม่เรียกร้องในเรื่องการขบฉัน ใครทำมาถวายอย่างไรก็ฉันอย่างนั้น
            เมื่อท่านอาพาธหนัก ได้เรียกศิษย์ให้ดำเนินการสอนเผยแผ่วิชชาธรรมกายต่อไป และสั่งว่า เมื่อท่านมรณภาพแล้ว ให้เก็บสรีระของท่านไว้ไม่ให้เผา
 พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านถึงแก่ มรณภาพอย่างสงบสมดังเช่นจอมทัพธรรม ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๐๒ เวลา ๑๕.๕๐ น. สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี ๓ เดือน ๒๔ วัน มีอายุพรรษาได้ ๕๓ พรรษา
 

 

 

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ปี พ.ศ.
อายุ
เหตุการณ์ในชีวิตหลวงปู่
เหตุการณ์บ้านเมือง
๒๔๒๗

หลวงปู่เกิด

๒๔๓๖

เรียนหนังสือกับพระน้าชาย
-
๒๔๔๑
๑๔
บิดาถึงแก่กรรม เริ่มเป็นพ่อค้าข้าว
-
๒๔๔๖
๑๙
อธิษฐานขอบวชตลอดชีวิต
-
๒๔๔๙
๒๒
อุปสมบท
-
๒๔๖๐
๓๓
บรรลุธรรม
ไทยร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑
๒๔๖๑
๓๔
มาอยู่วัดปากน้ำ
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑
๒๔๗๔
๔๗
ตั้งโรงงานทำวิชชา
-
๒๔๘๐
๕๓
คุณยายพบหลวงปู่วัดปากน้ำ
เริ่มสงครามโลกครั้งที่ ๒ (๒๔๘๒)
๒๔๘๗
๖๐
พระราชภาวนาวิสุทธิ์เกิด
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ (๒๔๘๘)
๒๔๙๓
๖๖
ทำพระของขวัญรุ่นที่ ๑, ตั้งโรงเรียน
เริ่มสงครามเกาหลี
๒๔๙๔
๖๗
ทำพระของขวัญรุ่นที่ ๒
-
๒๔๙๖
๖๙
ส่งพระไปเผยแผ่ที่อังกฤษ
-
๒๔๙๙
๗๒
ทำพระของขวัญรุ่นที่ ๓
สิ้นสุดสงครามเกาหลี
๒๕๐๒
๗๔
มรณภาพ
-

ข้อมูลประวัติจาก...
 บรรณานุกรม
·         ตรีธา  เนียมขำ. ตรีธาเล่าเรื่องหลวงพ่อและวัดปากน้ำ  พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒๕๔๔.
·         วโรพร. ตามรอยพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ)  พิมพ์ครั้งที่ ๒. บริษัท ฟองทองเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด, ๒๕๔๓.
·         สิงหล. บุคคลยุคต้นวิชชา เล่ม ๓. บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๔๖.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org