หน้าแรก
 
วิมุตติ (๒) พิมพ์
๘ มีนาคม ๒๕๔๙

วิมุตติ แปลว่า ความพ้นวิเศษ ความหลุดพ้น

วิมุตติ ว่าโดยการบรรลุตามลำดับ มี ๕ คือ

๑. ตทังควิมมุตติ พ้นชั่วคราว คือ ระงับกิเลสได้ชั่วครู่ชั่วยาม เช่น โกรธแล้วก็หายโกรธ

๒. วิกขัมภนวิมุตติ พ้นด้วยสะกดไว้ คือ พ้นได้นานขึ้นด้วยกำลังฌาน เช่น ขณะเข้าฌาน

๓. สมุจเฉทวิมุตติ พ้นด้วยเด็ดขาด คือ พ้นได้ด้วยอำนาจอริยมรรค ซึ่งกิเลสถูกตัดขาดแล้ว

. ปฎิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยสงบ คือ พ้นได้ต่อจากอริยมรรคจนถึงอริยผล ซึ่งกิเลส สงบระงับไปแล้ว ได้แก่ อริยผล

๕.นิสสรณวิมุตติ พ้นด้วยออกไป คือ พ้นจากกิเลสได้ยั่งยืนจนถึงสิ้นชีพ ได้แก่ นิพพาน

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org