หน้าแรก
 
ความดีมีไว้แจก ความชั่วมีไว้ทำลาย พิมพ์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

sp530818.jpg

อสํวิภาคี จ สุขํ น วินฺทติ ฯ

ไม่แจกก็ไม่เจอสุข

(ขุ.ชา. ๒๘/๙๔)

 

อะไรควรแจกก็แจกไป

อะไรควรทำลายก็ทำลายไป

ไม่แจกไม่เจอสุข

ไม่ทำลายก็เจอทุกข์

 

น้ำใจมีไว้แบ่งปัน ไม่ใช่มีไว้เก็บ

เมตตามีไว้เปิดเผย ไม่ใช่มีไว้ซ่อนเร้น

แจกน้ำใจ แจกเมตตา ย่อมประสบสุข

 

ความตระหนี่ เป็นสิ่งที่ควรละ ไม่ใช่มีไว้รักษา

ความพยาบาทเป็นสิ่งควรทำลาย ไม่ใช่มีไว้บูชา

ไม่ทำลายความตระหนี่ ความพยาบาท ย่อมประสบทุกข์

 

ความดีมีไว้แจก ความชั่วมีไว้ทำลาย

ความดี ผู้แจกสุขสบาย ผู้มีไว้ไปสวรรค์

ความชั่ว ผู้เสพวอดวาย ผู้มีไว้ไปนรก

 


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org