หน้าแรก
 
บ่วงของโลก พิมพ์
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙

“ความอยากย่อมชักลากนรชนไป

ความอยากละได้ยากในโลก

สัตว์เป็นอันมากถูกความอยากผูกมัดไว้

ดุจนางนกถูกบ่วงรัดไว้ฉะนั้น”

 

 

สํ. ส. ๑๕/๖๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org