หน้าแรก
 
ทุกข์ของสัตว์โลก พิมพ์
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

ทุกข์ของสัตว์โลก

 

ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน

สัตว์ยังท่องเที่ยวไป จึงมีทุกข์เป็นภัยใหญ่

 

 

สํ. ส. ๑๕/๕๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org