หน้าแรก
 
ทะเลบุญ พิมพ์
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

sp531120.jpg

ทะเล.. ทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาล มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความสมดุลของโลกอย่างยิ่ง ทะเลจะกลั่นตัวเป็นไอน้ำ เพราะถูกดวงตะวันแผดเผา แล้วรวมตัวกันเป็นเมฆ เมื่อกระทบความเย็น จะตกลงมาเป็นน้ำฝนอันชุ่มฉ่ำ ให้คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลก

โลกของเรา ที่ยังคงความชุ่มฉ่ำ แผ่นดินที่ไม่แตกระแหง พืชพันธุ์ยังคงดำรงอยู่ได้ มวลมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่อาศัยอย่างมีความสุขกันทั่วทุกคน นอกจากอากาศ แสงสว่าง และดินแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ ก็คือ น้ำ อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญถึงสามในสี่ส่วนของพื้นผิวโลก

เมื่อเรายืนอยู่ริมฝั่ง มองไปสุดสายตา ท้องฟ้าสีครามสุดขอบฟ้าจรดกับผิวน้ำทะเล ทะเลพร้อมเสมอที่จะรองรับไม่ว่าแม่น้ำสายนั้นจะไหลมาจากหนใด แม่น้ำเหล่านั้นผสานสนิท เป็นน้ำเค็มที่ใสสะอาด ทรงไว้ซี่งรสเดียวกัน

พี่น้องร่วมโลกของเราจะอยู่ ณ ถิ่นฐานใด เมื่ออยู่ร่วมกัน มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของกัลยาณมิตร ยิ่งมาร่วมกันมากเท่าไร ก็จะรักษาสมดุลของโลกให้มีแต่สันติสุขมากขึ้นเท่านั้น

แม้สุดขอบฟ้าจะกว้างไกล เหนือผิ้วน้ำทะเลที่กว้างใหญ่ เราจะก้าวไปพร้อมกันด้วยสามัคคีธรรม เพื่อนำชัยชนะและความสุขมาสู่พวกเรา เหล่ากัลยาณมิตรในที่สุด ดังพุทธพจน์ที่วา “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี”

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org