หน้าแรก
 
มนุษย์มหัศจรรย์ พิมพ์
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

sp531121.jpg

สิ่งที่เหลือเชื่อแต่เป็นไปได้เสมอ.. คนอยู่แถวขั้วโลกเหนือซึ่งมีอากาศอันหนาวเหน็บ หรือบนภูเขาสูงเสียดฟ้าที่ไกลแสนไกลจากชุมชน หรือบางคนอยู่เกาะท่ามกลางท้องทะเลมหาสมุทรอันอ้างว้างกว้างใหญ่ มองไปข้างหน้าเห็นแต่ท้องฟ้าจรดน้ำทะเล แต่เขาเหล่านั้นก็ปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ทั้งการทำมาหากิน หรืออยู่อาศัยในทุกสภาพนั้น

คนเราแม้พิการ ดุจดังหญิงชาวจีนผู้หนึ่ง ไม่มีแขนทั้ง ๒ ข้าง แต่ก็ทำหน้าที่แม่บ้านในการปรุงอาหาร เลี้ยงดูบุตร หรือทำงานบ้านด้วยเท้าทั้งสองของเธอ ทำได้สมบูรณ์ทัดเทียมผู้อื่นที่มีร่างกายอวัยวะครบถ้วน

ความเจริญเติบโตของโลกในด้านวัตถุต่างๆ เช่น สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน ปิรามิดในอียิปต์ และการคิดค้นจนสามารถนำยานอวกาศพาคนไปเหยียบบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้

ทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวแล้วนี้ เกิดจากศักยภาพมหาศาลในตัวของแต่ละบุคคล จึงทำให้มนุษย์เราใช้พลังกาย พลังใจ พลังความคิด สติปัญญา อันก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้นมาในโลก ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ยกเว้นแต่ไม่ได้ทำ ถ้าตั้งใจจะทำแล้ว ลงมือทำ ก็ทำได้

ดังเช่น เหล่ากัลยาณมิตรซึ่งมีเป้าหมายชีวิตที่สูงส่ง ตระหนักอยู่เสมอว่า เราเกิดมาสร้างบารมี ไม่ทำความดีไม่ได้ ไม่ได้ก็ต้องได้ เพื่อการสร้างบารมี

ขอจงเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะพบอุปสรรคใดๆ สภาวะแวดล้อมอย่างไร แม้คนบางคนยังไม่เปิดใจที่จะรับความปรารถนาดีจากเรา หรือมีเพียงเราผู้เดียวในท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ขาดกำลังพวกพ้อง ขาดกำลังทรัพย์สนับสนุน

แต่เรา กัลยาณมิตร ก็จะไม่ย่อท้อ จะคงตนดำรงสถานะของผู้ให้ ให้ และให้ความดีงามไปสู่ดวงใจของหมู่ชนทั้งหลาย เพื่อให้เขาเหล่านั้นก้าวไปสู่เส้นทางธรรม นำชีวิตสู่ทิศอันประเสริฐทั่วทุกคน

เพราะว่า.. เราเกิดมาเพื่อกอบกู้สังคมมนุษย์
เราเกิดมาเพื่อยั้งหยุดความโฉดเขลา
เราเกิดมาเพื่อขจัดความมัวเมา
เราเกิดมาเพื่อไต่เต้าทางนิพพาน

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org