หน้าแรก
 
โอนอ่อนผ่อนผัน พิมพ์
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

 

ข้าท้าวเอาจิตท้าว แม่นหมาย

บ่าวท่านเอาใจนาย แม่นหมั้น

ศิษย์ท่านผ่อนผันผาย โดยจิต ครูนา

อยู่ที่เรือนตัวนั้น แต่น้ำใจเอง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org