หน้าแรก
 
กลิ่นสัตบุรุษ พิมพ์
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

sp531128.jpg

เกียรติคุณสัตบุรุษนั้น     เปรียบปาน
กลิ่นรื่นุมามาลย์           กลิ่นไม้
หอมตลบตลอดกาล       ไป่หยุด
หวานสายลมหอมได้      ทั่วทั้ง ทิศา
(พระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา)

กัลยาณมิตรที่รักทั้งหลาย ความดีที่บุคคลได้กระทำไว้ ย่อมจะไม่สูญสลาย แต่จะยังคงอยู่และคอยประกาศเกียรติคุณของผู้กระทำอยู่เสมอ เหมือนดั่งผงธุลีที่ปลวกตัวเล็กๆ ได้นำมาสะสมทีละน้อย สักวันหนึ่งก็กลายเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่มหึมายิ่งกว่าตัวปลวกตัวมดหลายเท่า

พวกเราเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลาย ได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษ ผู้มีธรรมะเป็นอาภรณ์ นอกจากจะฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมแล้ว ยังมุ่งจะสงเคราะห์ชาวโลกทั้งหลาย ให้ได้พบหนทางแห่งความประเสริฐ

และถือเป็นโชคอันมหาศาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางแบบแผนของการเกื้อกูลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยกระแสธรรมว่า ความอดทน..เป็นตบะธรรมอันเลิศ (ขันตี ปรมํ ตโป ตี ติกขา) จะต้องไม่ไปว่าร้าย (อนูปวาโท) จะต้องไม่ทำร้าย (อนูปฆาโต) เป็นต้น ซึ่งก็คือ โอวาทปาติโมกข์ ที่พระองค์ได้แสดงแก่พระอรหันตสาวกในกาลแห่งมาฆฤกษ์

กัลยาณมิตรที่รัก เราทั้งหลายในเส้นทางแห่งความดีสายนี้ เราต่างไม่มุ่งที่จะว่าร้าย หรือทำร้ายใคร และเราเองก็ไม่ประสงค์จะถูกว่าร้าย หรือถูกทำร้ายใดๆ ด้วย แต่กระนั้นก็ตาม บนเส้นทางแห่งการสร้างบารมี เราอาจจะต้องพบเจออุปสรรคหลายรูปแบบ ความอดทนจึงเป็นตบะธรรมอันเลิศ ประดุจภูเขาศิลาแท่งทึบ ย่อมไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่พัดมาทั้งสี่ทิศ

เช่นเดียวกัน ความดีแห่งเรา เหล่ากัลยาณมิตรทุกคน ที่หมั่นสะสมมาแล้วนี้ ย่อมจะไม่ถูกพัดพา กลืนหายไปกับกระแสลม แต่กลับจะหอมทวนลมตลบไปทั่วสารทิศ ให้เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ แม้หมู่อมนุษย์และเทวดาทั่วอนันตจักรวาลแล


หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org