หน้าแรก
 
สูตรสำเร็จ พิมพ์
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

sp531201.jpg

อย่า..คิดว่าเราอ่อนแอ
อย่า..รีรอเพราะมัวท้อแท้
อย่า..ยอมแพ้ต่ออุปสรรค

สูตรแห่งความสำเร็จที่สั้นที่สุดในโลก คือ “ทำ” ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
เช่น ความไม่เข้าใจ คำโจมตี คำดูถูกเหยียดหยาม คำด่าว่าต่างๆ นานา
หรือแม้การกระทำใดๆ ทุกรูปแบบ ที่จะทำให้เราเกิดความท้อถอย
แล้วหยุดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเสียกลางคัน

แต่เมื่อเรามีความมั่นใจ มุ่งมั่นแน่วแน่ว่า สิ่งที่เราจะทำเป็นสิ่งที่ดีงาม
มีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างแท้จริง

ถ้าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความตั้งใจอันสูงส่งของเราครั้งนี้ได้
ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

มาสิ ทำซากให้มีชีวิต
สร้างทุกสิ่งให้มีชีวา
แล้วมาร่วมทำท้องนาให้เป็น
ศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก


หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org