หน้าแรก
 
ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม พิมพ์
๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531203.jpg

เส้นทางชีวิต.. เวลาย่อมนำพาเด็กเล็กก้าวไปสู่วัยหนุ่มสาว แล้วย่างเข้าสู่วัยชรา เป็นอย่างนี้เสมอ แต่ในโลกใบเก่าก็ไม่เปลี่ยนแปลง

คนหลายคนที่มีความสามารถ ยามที่ชีวิตรุ่งเรืองเพลิดเพลินด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ห้อมล้อมไปด้วยพวกพ้องบริวารอย่างมากมาย แต่เมื่อใดประสบกับความเสื่อมของชีวิต ทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย ดุจดังความทุกข์ทั้งหลายถมทับทวีเข้ามาในวิถีชีวิต ทำให้ขาดความเชื่อมั่นตนเอง ทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนที่มีความสามารถมาก เพราะเขาเหล่านั้นไม่เรียนรู้โลกอย่างแท้จริง

แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร ที่ยืนอยู่ ณ จุดใด มุมใดของโลก สิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสุข ก็มีทุกข์ และมีสรรเสริญ ก็มีนินทา ซึ่งเรารู้จักกันว่า โลกธรรม

ดังนั้น เราต้องยอมรับความจริงกันเถิด และรู้เท่าทัน เมื่อประสบกับตนเอง จงรับรู้ว่า โลกธรรมนั้น เป็นของธรรมดาที่มีอยู่ในโลก เราจะได้เรียนรู้โลกนี้ดีขึ้น เมื่อมีทุกข์หรือความเสื่อมทั้งปวง ชีวิตเราจะได้ไม่เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ ไม่หวั่นวิตกใด ๆ ทั้งสิ้น แล้วจึงแสวงหาหนทางแก้ไขดีกว่า

เมื่อเกิดปัญหา เราต้องใช้ปัญญาแก้ โปรดหยุด นิ่ง เฉย อย่าใส่ใจกับโลกธรรมนั้น พึงระลึกเสมอว่า คนทั้งโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์ และอย่ากังวลว่า จะให้คนอื่นปรับตัวให้เข้ากับเรา แต่เราควรหรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนอื่นจะง่ายกว่า ซึ่งจะทำให้เราสบายใจ

สิ่งสำคัญและเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อเรียกพลังความเข้มแข็ง กำลังใจของเรากลับคืนมาและสร้างปัญญา เพื่อการแกไขปัญหาชีวิตทั้งหลาย นั่นคือ การฝึกสมาธิ ทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย จงทำให้มากต่อเนื่องทุกวัน ในไม่ช้าพลังความคิด ความสดชื่น สติปัญญา ความสามารถของเราก็จะกลับคืนมา และดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อการก้าวไปในเส้นทางชีวิตอย่างผู้ชนะ ดุจดังพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้ชนะมาร

ภูเขาใหญ่ย่อมไม่หวั่นไหวต่อลมพายุที่พัดมาจากทิศทั้ง ๔ ฉันใด

ผู้มีขันติธรรม มั่นคงในความดี ย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ฉันนั้น

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org