หน้าแรก
 
ผู้แสวงหาความสุขที่แท้จริง พิมพ์
๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531205.jpg

มนุษย์ต่างดิ้นรนและแสวงหาความสุขของชีวิต
แต่ความสุขที่เขาได้รับนั้น หาได้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่
เป็นเพียงความเพลิดเพลินที่แฝงไปด้วยความทุกข์เท่านั้น..

แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อย ที่เป็นผู้รู้เท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาท
มีความเกรงกลัวต่อสภาพสังขารที่กำลังเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา
และเกรงกลัวต่อมรณภัยอันอาจมาเยือนได้ทุกขณะ

ดังเช่น สาธุชนที่ต่างหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศ
เพื่อมาร่วมบุญบำเพ็ญบุญนับหมื่นนับแสนคน ณ วัด พระธรรมกาย
ในวันมาฆบูชาเดือน ๓ ที่ผ่านมา

แม้ว่าสถานการณ์ในโลกจะร้อนระอุไปด้วยไฟแห่งสงคราม
แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ย่อท้อ ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคทั้งปวง
ต่างมุ่งมั่นที่จะสั่งสมความดี แสวงหาเหตุแห่งความสุขที่แท้จริง
ด้วยการฝึกฝนอบรมใจประพฤติปฏิบัติธรรม

นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
สุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

กัลยาณมิตรที่รักทั้งหลาย จงมาเจริญรอยตามเขาทั้งหลายเหล่านั้น
ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่โลก

จงเป็นกัลยาณมิตรที่ไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข เพื่อมาฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง
พบกับความสุขภายใน อันเป็นความสุขที่แท้จริง
เป็นความสุขที่จีรังยั่งยืน และเป็นความสุขที่ทุกคนแสวงหา


หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org