หน้าแรก
 
ชัยชนะที่แท้จริง พิมพ์
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531206.jpg

"ที่ใดมีการต่อสู้แข่งขัน ที่นั่นย่อมมีผู้ชนะ และผู้แพ้ ผู้สมหวัง และผู้ผิดหวัง"
ชัยชนะท่ามกลางความพินาศย่อยยับ สูญเสียทรัพย์สิน เลือดเนื้อ และชีวิต
ชัยชนะท่ามกลางบ้านแตกสาแหรกขาด ความพลัดพรากจากญาติพี่น้อง
ชัยชนะท่ามกลางความเคียดแค้น ชิงชัย อาฆาตพยาบาท อย่างไม่มีวันลืมของผู้แพ้
ความต้องการ อยากได้ อยากมี อยากเป็น ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ความต้องการอำนาจบังคับบัญชาเหนือผู้อื่น...

ทำให้สังคมมนุษย์ต้องวุ่นวายสับสน เกิดศึกสงคราม มนุษย์ต้องประหัตประหารกันอย่างไร้ความปรานี เพราะสงครามมิได้เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์ มีแต่การทำลาย การสูญเสียทรัพยากรและบุคคล ที่สงครามมองไว้ให้แก่ผุ้แพ้และผู้ชนะเช่นเดียวกัน

ชัยชนะใดเล่าที่เป็นชัยชนะที่แท้จริง..?

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า..

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
ชนะตนนั่นแหละเป็นดี (ป.ธ. ๒๕/๒๙)

การชนะใจตนเอง นับว่าประเสริฐสุดกว่าชนะใดๆ ทั้งปวง เป็นชัยชนะที่บุคคลทั้งหลายชนะได้ยาก เป็นชัยชนะที่ปราศจากผู้แพ้ ปราศจากผู้ผิดหวัง เป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ และเป็นชัยชนะที่ชนะตลอดไป

ท่านกัลยาณมิตรทั้งหลาย ต้องการชัยชนะที่แท้จริงหรือไม่ และได้สะสมเหตุแห่งชัยชนะนี้หรือยัง..?

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org