หน้าแรก
 
อยู่เย็นเป็นสุข พิมพ์
๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531207.jpg

การประคับประคองนาวาชีวิต ให้ดำเนินไปสู่ความสุข ความสำเร็จ
ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก แต่ทว่ามิใช่สิ่งที่ยากหรือเหลือวิสัยที่จะทำได้

ชีวิตคนเราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามสิ่งสำคัญ คือ ใจ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิต
สังเกตดูได้จาการให้ความสำคัญต่อร่างกายมากกว่าจิตใจ

เรา ต้องการปรนเปรอร่างกายด้วยการรับประทานอาหารทุกวัน
เรา ต้องการให้ร่างกายพักผ่อนอย่างเต็มที่
เรา ชำระล้างร่างกายทุกวัน เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกาย
เรา ต้องการอากาศหายใจทุกวินาที

สำหรับ “ใจ” เราให้เวลาและปฏิบัติเอาใจใส่แต่เพียงน้อยนิด

ใจ ก็ต้องการอาหารใจ ต้องการพักผ่อน ต้องการชำระล้างใจ
ให้สะอาดผ่องใสเป็นนิจ และก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกเวลาทุกวินาที

ซึ่งไม่มีสิ่งใดจะดีเท่ากับ การสวดมนต์เจริญภาวนา
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แล้วฝึกใจให้เป็นสมาธิ ทำใจหยุด ใจนิ่ง
รักษาใจให้ต่อเนื่องมากเท่าใด ใจของเราก็จะสงบผ่องใส

เราจึงอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง


หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่นขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org