หน้าแรก
 
ถนนสายกัลยาณมิตร พิมพ์
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531209.jpg

ในเส้นทางชีวิต มีหนทางสายหนึ่ง เป็นหนทางที่จะทำให้เรามีความเอื้ออาทรต่อกัน
มีความจริงใจในความเป็นพี่เป็นน้อง และทุกคนพร้อมที่จะมีธรรมส่องในการดำเนินชีวิต
อันจะนำเราไปสู่สันติสุขอันไพบูลย์ได้

มาเถิด มาร่วมกันสร้างหนทางสายนี้ คือ ถนนสายกัลยาณมิตร
แล้วเราจะร่วมกันต่อสู้ต่อไปด้วยกำลังใจที่มั่นคง

ทำใจให้มีพลังสิ เพราะกำลังใจเท่านั้นที่จะสร้างกำลังใจ

มุ่งหน้าฝ่าฟัน   สู่ความฝันอันสดใส
รีบเร่งเดินหน้า   อย่าช้าเร็วไว
ก้าวไปเถิดไป    ด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์

ถนนสายกัลยาณมิตร คือ หนทางแห่งความถูกต้อง


แด่เพื่อนกัลยาณมิตร.. ผู้เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดา

ขอเพียงเรา   เข้าใจกัน
ร่วมฝ่าฟัน    มุ่งหน้าไป
หนทางนั้น   ไกลแสนไกล
แต่ดวงใจ     ไม่หวั่นเกรง

ฉันเกิดมา    สร้างบารมี
จากวันนี้     สู่หลักชัย
ขันติธรรม  เปี่ยมดวงใจ
จิตสดใส    พบกายธรรม

 

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org