หน้าแรก
 
การเดินทาง พิมพ์
๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531210.jpg

ในทะเลทุกข์แห่งวัฎสงสารนั้น มนุษย์ได้เวียนว่ายตายเกิด
นับภพนับชาติไม่ถ้วนจนมิอาจจะประมาณได้
ซึ่งถ้าท่านสามารถไปรู้เห็นความจริงต่างๆได้แล้ว
เราคงจะเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิด
ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ และเราคงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
เบื่อระอาจนสุดจะทนเวียนว่ายอยู่เช่นนั้น


แล้วเราจะว่ายตรงเข้าหาฝั่ง คือ นิพพาน
หรือ เราอยากจะว่ายวนอยู่ในทะเลแห่งกรรมนั้นตลอดไป..

ในการว่ายเข้าหาฝั่งนั้น แม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นฝั่งก็ตาม แต่ถ้าเราได้มุ่งหน้าว่ายไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้ว เราย่อมพบฝั่งแน่นอน ถ้ากำลังของเราไม่หมดเสียก่อน
แต่เป็นบุญของเราที่มีเรือใหญ่ผ่านเข้ามาใกล้ ให้เราได้มีโอกาสขึ้นเรือนั้นเดินทางเข้าสู่ฝั่งต่อไป
ซึ่งเรือใหญ่ลำนั้น ก็คือ ธรรมกายนาวา หมู่คณะที่ตั้งใจทำงานสร้างบุญบารมีกันเป็นทีมใหญ่ในขณะนี้

ดังนั้น ถ้าเรามีโอกาสที่จะเลือกว่า เราจะเลือกมีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งๆ ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
ประดุจดังผู้ที่ว่ายวนอยู่ในทะเลแห่งวัฏสงสาร หรือเราเลือกสร้างความดีอย่างเต็มกำลัง
โดยช่วยกันทำให้เรือนั้นเข้าถึงฝั่งเร็วที่สุด ด้วยการที่เราให้ความร่วมมือสนับสนุน
ร่วมสร้างความดีให้เป็นหมู่คณะที่เหนียวแน่น และทับทวีจำนวนมากขึ้นๆ
จนกระทั่ง ธรรมกายนาวานั้นสามารถที่จะช่วยกันรื้อขนสรรพสัตว์ทั้งโลกให้ไปสู่ฝั่งนิพพานได้

ท่านจะเลือกเดินทางอย่างไรในวัฎสงสาร?

.....................................

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org