หน้าแรก
 
จัดระเบียบโลกใหม่ได้จริงหรือ พิมพ์
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531211.jpg

ในภาวะบ้านเมืองของโลกยุคที่ผ่านมา มีแต่ความสับสนวุ่นวาย แก่งแย่ง แบ่งค่าย ชิงดี เพื่อความเป็นชาติมหาอำนาจ มีบริวารพวกพ้องมากมาย ใช้กำลังเผยแผ่แนวความคิดลัทธิความเชื่อถือของตนแต่ละฝ่ายให้แพร่หลาย จึงเป็นเหตุให้โลกต้องตกอยู่ในภาวะสงครามเย็น

ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดี มีผู้เรียกร้องหาสันติภาพกันอย่างมากมาย เพราะกระแสโลกได้เปลี่ยนแปลงเมฆหมอกทะมึนของสงครามเย็นกำลังจางหายไปเกือบจะหมดสิ้น ประเทศมหาอำนาจต่างตกลงทำความเข้าใจกันได้ และเร่งรีบฟื้นฟูสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก โดยเฉพาะดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยไฟสงคราม และเต็มไปด้วยความขัดแย้งมานานนับ ๑๐ ปี เช่น ประเทศเพื่อนบ้านและย่านตะวันออกไกล

ผู้นำประเทศมหาอำนาจเหล่านั้น เชื่อมั่นว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเจรจากันอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา การลดทิฐิมานะ ให้อภัยกัน และการเสียสละเพื่อลดข้อขัดแย้งให้หมดสิ้นไป

การจัดระเบียบของโลกใหม่ ก็จะมีความเป็นไปได้ ความอยู่เย็นเป็นสุข ก็จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะต้องใช้เวลานานมาน้อยเพียงใด ไม่มีใครสามารถสรุปได้ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามดูกันต่อไป

กัลยาณมิตรที่รัก ไม่ว่าโลกจะจัดระเบียบใหม่ได้หรือไม่ เร็วหรือช้าอย่างไร สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ตัวเราต่างหาก ดังนั้น เราควรจัดระเบียบใหม่ให้แก่ตัวเราก่อนตั้งแต่บัดนี้ ด้วยการ...

แสวงหาความสงบ ในภาวะที่โลกสับสนวุ่นวาย
แสวงหาความสบาย ในท่ามกลางความลำบาก
แสวงหาความสุข ในยามที่เราพบความทุกข์ของชีวิต

โดยอาศัยหลักธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสร้างระเบียบใหม่ให้แก่โลก เริ่มต้นจากตัวเองให้เข้าถึงธรรมกายก่อน แล้วขยายผลให้ชาวโลกเข้าถึงธรรมกายทุกคน

 

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org