หน้าแรก
 
ความยึดหมั่นถือหมั่น พิมพ์
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙

ความยึดหมั่นถือหมั่น

 

“บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว

พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง

(เพราะ) เครื่องข้องทั้งหลาย

ย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น”

 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๔

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org