หน้าแรก
 
สู้เพื่อชนะ พิมพ์
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531212.jpg

ฟ้ายังเปลี่ยนสี ลมยังเปลี่ยนทิศ ไม้ยังผลัดใบ
ตราบใดที่ชีวิตเรายังไม่ละโลก ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุด

การต่อสู้ การแข่งขัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา วงการค้าธุรกิจ
การทำมาหากินเพื่อความอยู่รอด ภาวะเช่นนี้ จะเกิดไปตราบนานเท่านาน

ดังนั้น การต่อสู้ของชีวิต จึงต้องจับหลักให้ได้ เพราะชีวิตเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี
กัลยาณมิตรทั้งหลาย พวกเราโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนา
ซึ่งมีหลักธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้เรามีหลักในการฝึกตนอย่างถูกต้อง
ถูกหนทางที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตอันประเสริฐ คือ เกิดมาสร้างบารมี เพื่อการหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวง

ในช่วงชีวิตเรา เมื่อยังไปไม่ถึงเป้าหมายอันสูงส่ง ต้องอดทนต่อสู้ให้ถึงที่สุด เมื่อใดที่เสียงระฆัง
หมดยกยังไม่ดังขึ้น หรือหมดสิ้นลมหายใจ จงอย่าท้อแท้ ต้องสู้ต่อไป สู้จนกว่าชนะ


หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org