หน้าแรก
 
งานทางใจ พิมพ์
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531214.jpg

ชาวโลกทั้งหลายต่างปรารถนาความสำเร็จในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานด้านใดก็ตาม
สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “ความมั่นใจ
ซึ่งเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จ ดังความมุ่งหมาย

ความสำเร็จใดๆ จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีการประกอบเหตุ..
ดังนั้น การสั่งสมความดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผลแห่งกระแสความดี จึงซึมซับลงในจิตใจของเรา
หล่อเลี้ยงใจให้มีแต่ความชุ่มชื่น เบิกบาน แจ่มใส กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ เป็นธาตุแห่งความสำเร็จ
เป็นเหตุให้เกิดกำลังใจ และความอาจหาญแน่วแน่ ไม่ลังเล ไม่หวั่นไหว เกิดความมั่นใจ
ที่จะมุ่งมั่นสู่ทิศทางข้างหน้า คือ เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

ความสำเร็จในด้านใดก็ตาม ที่เราทั้งหลายตั้งความปรารถนาไว้ ขอจงเป็นผลสำเร็จเถิด
แต่ที่สำคัญจะต้องไม่ลืมความสำเร็จที่เราทุกคนจะต้องเข้าถึง ธรรมกาย อันเป็นที่พึ่งแท้จริง
ของพวกเราทั้งหลาย ซึ่งจะเกิดผลสำเร็จขึ้นได้ต้องอาศัย “งานทางใจ”โดยให้ความสำคัญ
กับการทำใจให้หยุดให้นิ่ง เป็นอารมณ์เดียว แล้วนำใจเข้ากลางของกลาง เข้าสู่ห้วงแห่งความสุขอันลึกล้ำ
ใจหยุด ใจใส ใจสว่าง แล้วเข้ากลาง เป็นหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิต

 

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org