หน้าแรก
 
ชีวิตมีสุข ต้องรู้จักผังชีวิต พิมพ์
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531215.jpg

คนทุกชนชั้น ทุกชาติ ทุกภาษา
ล้วนมีครรลองของการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึง
หรือผิดแผกแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ

แต่ทุกชีวิตก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน
คือ ปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิต

ในโลกของความจริง
มวลมนุษยชาติต่างไขว่คว้าหาความสุข
แต่การแสวงหานั้น กลับเป็นความสุขอันจอมปลอม
มีแต่ความทุกข์โถมทับเข้าสู่ตน
เพราะไม่รู้ว่า ผังชีวิต คืออะไร

ผังชีวิต เป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราจะต้องเรียนรู้
ต้องศึกษา ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้
โดยเริ่มต้นทำใจให้หยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวเรา

เมื่อนั้น ใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ถูกส่วน
ใจจะดำเนินเข้าสู่กระแสธรรมตามทางสายกลาง
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำเนินไปดีแล้ว

และทรงแนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักเส้นทางอันประเสริฐนี้
เพื่อจะได้กลั่นใจให้มีความบริสุทธิ์ทวีขึ้น
เข้าถึงแหล่งพลังสติ พลังปัญญา พลังใจ

เมื่อใจมีความบริสุทธิ์ กระแสใจอันบริสุทธิ์หมดจดนี้
จะไหลพรั่งพรูมุ่งเข้าสู่กลางใจ กลางของกลาง
จนกระทั่งกิเลสอาสวะทั้งหลาย
ไม่สามารถห่อหุ้มห่อใจให้เศร้าหมอง

ใจจะแน่วแน่มุ่งตรงสู่นิพพานอันเป็นบรมสุข
สุขที่แท้จริง ไม่มีทุกข์เจือปน
นี่แหละ คือ เส้นทางผังชีวิตของมวลมนุษยชาติ

รู้จักผังชีวิต ต้องทำจิตเข้ากลาง

 

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org