หน้าแรก
 
ความสำเร็จ พิมพ์
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531229.jpg

บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ...
มักเต็มไปด้วยอุปสรรค และขวากหนาม
บุคคลที่เข้มแข็ง กล้าหาญ และอดทนเท่านั้น
ที่จะยืนหยัดจนประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้...
ต้องอาศัยความเพียรพยายาม
กระทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
โดยปราศจากข้อแม้และเงื่อนไข
มีความมุ่งมั่นค้นหาคุณค่า
และศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่แฝงอยู่ในตัวเรา
แล้วเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายด้วยปัญญา
และความกล้าหาญ


อุปสรรคนี่แหละ จะสร้างคน ขวากหนามที่ฝ่าฟันจะทำให้แข็งแกร่ง หนทางที่ยากลำบากจะทำให้อดทนและเต็มคน

หากปรารถนาความสุข และความสำเร็จ อย่างแท้จริง ต้องรู้จักสร้างพลังใจให้เต็มเปี่ยม พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาและอุปสรรคทุกเมื่อ ด้วยการหยุดใจไว้ที่แหล่งกำเนิดพลังภายใน คือ ศูนย์กลางกาย

ใจจะกลับเข้าไปสู่ฐานที่ตั้งเดิม แล้วจะไปซึมซับพลังความสุขความสำเร็จ ถ่ายทอดเป็นพลังใจ ทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย พบความสำเร็จได้ในที่สุด

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org