หน้าแรก
 
ความคิด พิมพ์
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531230.jpg

โลกสวยด้วยความคิด...ทางชีวิตแต่ละคน ล้วนยาวไกล
หากมีความคิดเพียงเพื่อตัวเอง โลกเราคงคับแคบ
เหลือขอบเขตเพียงนิดเดียว

คนเราทุกวันนี้ มีนิสัยคิดเล็กคิดน้อย คิดนิดคิดหน่อย คิดหน้าไม่คิดหลัง
คิดใกล้ไม่คิดไกล คิดแค้นมากกว่าคิดค้น คิดสั้นมากกว่าคิดสู้
หากเอาเวลามาคิดเรื่องดีๆ คงมีประโยชน์มากกว่าที่จะไปคิดเรื่องไร้สาระ

เกิดเป็นคนต้องกล้าฝัน... ต้องกล้าคิดที่จะสร้างชีวิตตนและคนอื่น
ให้มีความหมาย ด้วยการมองไกลให้สุดสายตา ทำใจให้กว้างใหญ่
ตั้งเป้าหมายให้สูงส่ง แล้วลงมือกระทำ ฝ่าฟันอุปสรรคให้ถึงจุดหมาย

จะคิดเล็กคิดใหญ่ ก็เสียเวลาเท่ากัน คิดกันทั้งที คิดเรื่องดีๆ แล้วทำไปเลย
เพราะความคิดเรา คิดเพื่อโลกเรา ให้มีธรรมอำไพ

สันติสุขของโลกจะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะเรากัลยาณมิตร
กล้าคิด กล้าทำความดีอันยิ่งใหญ่เพื่อมวลมนุษยชาติ

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org