หน้าแรก
 
ยามรัก พิมพ์
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙

 

 

 

รักกันอยู่ขอบฟ้า เขาเขียว

เสมออยู่หอแห่งเดียว ร่วมห้อง

ชังกันบ่แลเหลียว ตาต่อ กันนา

เหมือนขอบฟ้ามาป้อง ป่าไม้มาบัง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org