หน้าแรก
 
ส่งความสุข ต้องส่งที่กลางใจ พิมพ์
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp540101.jpg

ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่ผ่านเข้ามาแทนที่
นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
ความดีงามใหม่ๆ กันอีกครั้งหนึ่ง
นับแต่นี้ไป ทุกย่างก้าว ทุกลมหายใจ
จะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบารมี

ดังนั้น ขอให้เราได้เตรียมใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่ง
ปราศจากความคิดวิตกกังวลใดๆ เพื่อเราจะได้ก้าวสู่ปีใหม่
ด้วยใจที่สดชื่นเบิกบาน แล้วร่วมกันส่งความสุข
ความปรารถนาดี ให้แก่กันที่กลางใจ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา
แล้วจึงขยายสู่ผู้อื่น คือ ชาวโลกทั้งหลาย

“ชีวิตมีสุข ใจต้องหยุดอยู่ที่กลาง”

เราทุกคน เหมือนเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน
แม้ต่างเผ่าต่างพันธุ์ แต่มีรัตนะดวงเดียวกัน
เชื่อมโยงสายใย ผูกพันเราให้เป็นหนึ่งเดียว
มัดม้วนเป็นเกลียว พันเกี่ยวดวงใจเราไว้

เราจะเป็นเช่นปากงามละไม คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เราจะไม่เป็นเช่นลิ้นกับฟัน สบกระทบกันขุ่นเคืองหัวใจ
เราจะช่วยกันสร้างสรรค์โลก ให้งดงามด้วยธรรมอำไพ

ตราบใดยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรม
เราจะไม่หยุดยั้งการสร้างความดี

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org