หน้าแรก
 
โลกจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับเรา พิมพ์
๓ มกราคม ๒๕๕๔

sp540104.jpg

.....มนุษย์เกิดมาด้วยความไม่รู้ จึงต้องจมอยู่กับความทุกข์ร่ำไป แม้โลกจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใด
ยิ่งมนุษย์ขาดซึ่งความบริสุทธิ์ใจแล้ว โลกก็จะเต็มไปด้วยความเร่าร้อน ความสับสนวุ่นวายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มนุษย์เท่านั้นที่ทำให้โลกเสื่อมหรือเจริญได้ ถ้าหากมนุษย์ทุกคนมีจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก็จะทำให้
ความคิด คำพูด การกระทำ บริสุทธิ์ตามไปด้วย กระแสแห่งความบริสุทธิ์นี้ จะแผ่ขยายไปในบรรยากาศ
ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวบริสุทธิ์ ส่งผลดีตอบสนองต่อมวลมนุษย์ ด้วยการมอบสิ่งที่มีคุณค่ากลับคืนมา คือ
ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

เมื่อโลกเต็มไปด้วยกระแสขาวใสบริสุทธิ์ ความทุกข์ทั้งมวลก็จะถูกขจัดออกไป มวลมนุษย์จะอยู่กันอย่างสันติ เลิกเบียดเบียนกัน จะมอบความรัก ความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก

มาสร้างโลกของเราให้บริสุทธิ์ โดยเริ่มต้นที่ใจของเรา...

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ มกราคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org