หน้าแรก
 
สร้างภาพที่ดีที่โลกต้องการ พิมพ์
๕ มกราคม ๒๕๕๔

 

sp540106.jpg

....คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ล้วนใฝ่ฝันและปรารถนาความสุข ความสำเร็จในชีวิต
แต่บางครั้งสิ่งที่ฝันก็พังทลายไปกับมือ วันนี้มีความสนุกเพลิดเพลิน แต่พรุ่งนี้อาจพบทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหยั่งรู้ได้

....ในปัจจุบันที่โลกกำลังขาดแคลนภาพที่ดีและงดงาม ทุกคนต่างดิ้นรนแสวงหา ไร้ศีลธรรม จรรยางาม
มุ่งทำลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างจงใจ ทุกคนในสังคมอยู่กันอย่างหวาดระแวง ไร้ความสุข มีแต่ความชาชิน ความเคร่งเครียดใส่กันอย่างเห็นแก่ตัว

....แต่เรา "เหล่ากัลยาณมิตร" จะเป็นผู้ช่วยกันสร้างภาพอันงดงามที่เคยมีมาแต่สมัยบรรพกาลแล้วจางหายไปให้กลับคืนมาสู่ยุคเรา เป็นภาพที่ทุกคนยิ้มแย้ม มีน้ำใสใจจริงต่อกัน คิด พูด และกระทำแต่สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม

....แต่ภาพนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ที่จะเป็นผู้สร้างประวัติชีวิตอันงดงามให้เกิดขึ้น และจากการสร้างภาพที่ดีด้วยการกระทำให้เกิดขึ้นในใจเรานี้เอง จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพรวมทั้งหมดที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลก

....ฉะนั้น สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดี ให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเป็นเดิมพัน ทำกันอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ โดยไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ มกราคม ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org